Nyheter

Boet finns nu på AllAgeHubs WebbExpo!

WebbExpo är skapad för att erbjuda omvärldsbevakning av välfärdsteknikprodukter och tjänster som finns på marknaden eller är under utveckling så att användare, både invånare och offentliga verksamheter, kan få kontakt med leverantörer.

Göteborgsregionen driver sedan maj 2020 Testbädden AllAgeHub med stöd av regionens 13 medlemskommuner, Vinnova och Västra Götalandsregionen. Testbädden AllAgeHub är en användardriven testbädd vilket innebär att den utgår från användarnas, dvs kommunala verksamheters, personals, brukares och/eller anhörigas egenformulerade behov för att därefter söka lösningar att testa i kommunal regi.

Den 3 juni hade AllAgeHub sin första leverentörskonferens och vi är mycket glada att vi på Välfärdsteknik Sverige AB fick möjlighet att presentera vår produkt Boet vid denna konferens.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyfiken på uppdateringar och viktig branschinformation från Boet? Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev.