Referenskunder

Lidingö Hemsida

Lidingö Stad

Lotta Age, Verksamhetsutvecklare område Funktionsnedsättning: ”Så enkelt att hantera att man tror att man gjort fel” Boet engagerar medarbetare som ser flera konkreta möjligheter med verktyget! Genomförandeplanen tillgängliggörs och hålls levande på ett enkelt sätt både för brukare och personal. Det förtydligande huret i Boet ger en gemensam trygghet till utförandet av insatsen, brukaren får stöd enligt genomförandeplan på liknande sätt av all personal, även från vikarier. ”Vi fattar inte hur vi gjorde innan Boet”. Boet ger oss också möjligheten att på ett enkelt och tydligt sätt följa upp verksamheten och kvalitetssäkra våra insatser. Personal upplever Boet som ett kognitivt stöd i arbetet då de hanterar mycket information varje dag, en trygghet att se sina arbetsuppgifter i appen. ”Nu kan vi lämna diskussioner om Vad (för det står i Boet) och fokusera på Hur tillsammans med brukaren”

Burlov

Burlövs kommun

Bettan Timius, enhetschef: "Vi är supernöjda att vi nu med hjälp av verksamhetsstödet Boet får möjlighet att jobba vidare för självbestämmande och ökat inflytande, i ett led till ökad känsla av delaktighet hos våra brukare på Funktionsstödsenheten i Burlövs kommun."

Boden

Bodens kommun

Nina Jansson, verksamhetsutvecklare: ”Personalgruppen på ett nystartat gruppboende såg ett behov av att på ett strukturerat sätt arbeta med planering och aktiviteter och målet var att arbeta mer personcentrerat. Boet på gruppbostaden ger inte bara en kvalitetssäkring i utförandet, det ökar även både trygghet och livskvaliteten för brukarna. Införande har gett brukarna mer självständighet och delaktighet i sina aktiviteter.”

Sundbyberg

Sundbybergs stad

Susanne Svanström-Laine, stödassistent/gruppledare: När ”win win” blir på riktigt och ord som det ofta pratas om blir en realitet. När en individ uttrycker ”Lägg in det i Boet så jag inte glömmer det” ja, då blir ord som inflytande, delaktighet och självständighet till ord som får en betydelse i vardagen. Den stora frågan HUR blir enklare för den enskilde såväl som för oss medarbetare att förhålla oss till. Det bidrar till ett internt lärande och att utvecklingen av de individuella stödinsatserna optimeras. När kvantitet till stora delar ersätts av kvalitet då hjälper Boet oss att fokusera på rätt individanpassat stöd vid rätt tillfälle.

Harjedalen

Härjedalens kommun

Anda Embretzen, Socialchef: "Det är fantastiskt att vi med hjälp av Boet kan stödja individer till ökad självständighet, det är den största vinsten vi gör!” Boendepersonal Lina Andersson: "Vi har kommit långt med våra mål med att öka självständigheten och delaktigheten hos boende, och detta har vi lyckats med med hjälp av Boet. Vi är så glada över att ha Boet som stöd för både de boende och oss i personalen."

Osby

Osby kommun

Linda Sturesson, enhetschef: När vi startade upp två nya boende enheter så ville vi använda oss av ett enhetligt digitalt verksamhetsstöd. Boet ger oss detta och vi är så nöjda! Genom Boet är våra brukare mer delaktiga i sin vardag, sina val och aktiviteter. Det bästa är att det ger en ökad självständighet. Personalen får en tydlig strukturerad planering och kvittot är en kvalitetssäkring i verksamheten. Dubbel vinstlott för oss, både för brukare och personal!

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Nyfiken på uppdateringar och viktig branschinformation från Boet? Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev.

Nyfiken på Boet?

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på ett LSS-boende.

Boet Right