Referenskunder

Sundbybergs stad

Susanne Svanström-Laine, stödassistent/gruppledare: När ”win win” blir på riktigt och ord som det ofta pratas om blir en realitet. När en individ uttrycker ”Lägg in det i Boet så jag inte glömmer det” ja, då blir ord som inflytande, delaktighet och självständighet till ord som får en betydelse i vardagen. Den stora frågan HUR blir enklare för den enskilde såväl som för oss medarbetare att förhålla oss till. Det bidrar till ett internt lärande och att utvecklingen av de individuella stödinsatserna optimeras. När kvantitet till stora delar ersätts av kvalitet då hjälper Boet oss att fokusera på rätt individanpassat stöd vid rätt tillfälle.

Burlövs kommun

Bettan Timius, enhetschef: "Vi är supernöjda att vi nu med hjälp av verksamhetsstödet Boet får möjlighet att jobba vidare för självbestämmande och ökat inflytande, i ett led till ökad känsla av delaktighet hos våra brukare på Funktionsstödsenheten i Burlövs kommun."

Bodens kommun

Nina Jansson, verksamhetsutvecklare: ”Personalgruppen på ett nystartat gruppboende såg ett behov av att på ett strukturerat sätt arbeta med planering och aktiviteter och målet var att arbeta mer personcentrerat. Boet på gruppbostaden ger inte bara en kvalitetssäkring i utförandet, det ökar även både trygghet och livskvaliteten för brukarna. Införande har gett brukarna mer självständighet och delaktighet i sina aktiviteter.”

Härjedalens kommun

Anda Embretzen, Socialchef: "Det är fantastiskt att vi med hjälp av Boet kan stödja individer till ökad självständighet, det är den största vinsten vi gör!” Boendepersonal Lina Andersson: "Vi har kommit långt med våra mål med att öka självständigheten och delaktigheten hos boende, och detta har vi lyckats med med hjälp av Boet. Vi är så glada över att ha Boet som stöd för både de boende och oss i personalen."

Bjuvs kommun

Cecilia Nilsson, enhetschef: "Som enhetschef har jag sett stora fördelar med Boet både ur brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv. Personalen beskriver det såhär: Att se en person bli mer självständigt i fler och fler dagliga rutiner och göra egna val utan personals påverkan är en ynnest att uppleva."

Osby kommun

Linda Sturesson, enhetschef: När vi startade upp två nya boende enheter så ville vi använda oss av ett enhetligt digitalt verksamhetsstöd. Boet ger oss detta och vi är så nöjda! Genom Boet är våra brukare mer delaktiga i sin vardag, sina val och aktiviteter. Det bästa är att det ger en ökad självständighet. Personalen får en tydlig strukturerad planering och kvittot är en kvalitetssäkring i verksamheten. Dubbel vinstlott för oss, både för brukare och personal!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyfiken på uppdateringar och viktig branschinformation från Boet? Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev.

Nyfiken på Boet?

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på ett LSS-boende.