Varför Boet?

Boets mål är att stärka individens inflytande, delaktighet och självbestämmande genom ett lättillgängligt och tydligt pedagogiskt stöd för individen, som också ger personalen förutsättningar att ge rätt stöd, på rätt sätt, vid rätt tidpunkt.

”Alla ska kunna leva sitt bästa liv”

Med Boet kan brukaren själv vara med och påverka planeringen och genomförandet av insatsen.

Personalen inom LSS är hjältar! Det är därför viktigt att värna om de resurser som finns. Boet ger personalen inom LSS ett verktyg som underlättar deras viktiga arbete, så att de i sin tur kan göra sitt bästa för att hjälpa och stötta brukarna.

 

Våra strategiska grundstenar

 

TILLSAMMANS                  ENKELT                KVALITET            KUNSKAP

 

I praktiken innebär det

 

- Vi utvecklar Boet TILLSAMMANS med våra användare och har ett nära samarbete med såväl brukare som personal.

- Vi utvecklar Boet så det är ENKELT, intuitiv och lätt att använda oavsett användarens förutsättningar.

- Vi använder metoder och verktyg som säkerställer hög KVALITET

- Vi har en hög KUNSKAP och förståelse för helheten, från brukare till organisation och driver innovation som gagnar våra kunder

 

LADDA NER BROSCHYR

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyfiken på uppdateringar och viktig branschinformation från Boet? Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev.

Nyfiken på Boet?

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på ett LSS-boende.