Föreläsning & Utbildning

Boka Boet som föreläsare eller utbildare?

Boets mål är att stärka individens inflytande, delaktighet och självbestämmande. 

”Alla ska kunna leva sitt bästa liv”

För att nå detta mål så kommer LSS-branschen behöva genomgå en förändring och skifta fokus. Vi tror på att utbildning och kunskapsspridning kan hjälpa oss skapa den förändring. 

Anette Hjalmarsson är pedagog, handledare och föreläsare med spetskompetens inom autismspektrum, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Hon arbetar nu som produktchef på Boet, men har dessförinnan över 20 års erfarenhet inom funktionshinderområdet. Först som pedagog inom olika specialpedagogiska verksamheter, senare som metodutvecklare inom LSS Bostad med särskild service.

Är du intresserad av att boka Anette som föreläsare, moderator eller för utbildning?

Hör av dig till info@boet.se eller ring 040 643 00 53.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyfiken på uppdateringar och viktig branschinformation från Boet? Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev.

Nyfiken på Boet?

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på ett LSS-boende.