Nyheter

Examensarbete Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Skärmavbild 2023 03 03 Kl. 12.04.57

Syftet med studien är att försöka mäta det eventuella värde som Boet skapar, både ekonomiskt
och i välbefinnande.

Sushmeet och Axel inledde sitt arbete med en förstudie för att få en ökad förståelse för produkten och dess nytta. Denna förstudie genomfördes genom fyra intervjuer med Boet-användare. Svaren från dessa intervjuer låg till grund för undersökningen som riktade sig till all personal på LSS-boenden som använder Boet.

Studien visar att Boet skapar värde både ekonomiskt, till exempel genom ökad effektivitet i personalens arbete,  men också ökat välbefinnande för personalen till exempel genom minskad upplevd stress sedan man infört Boet.

Studien bedrevs på ett ganska litet underlag och är svår att dra några omfattande slutsatser av, men effektivitetsvinsterna beräknas i studien till cirka 1,4 miljoner kronor per år för ett traditionellt LSS-boende.

 

Läs hela studien HÄR

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Nyfiken på uppdateringar och viktig branschinformation från Boet? Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev.