Nyheter

Kundcase: Villa Stenåsa

Villa Stenåsa

Boet och Villa Stenåsa

Vi tog oss till Blekinge för att besöka LSS-boendet Villa Stenåsa och hänga där under en eftermiddag. Förutom fika och pratstund med personal Frida och Joakim fick vi också möjlighet att träffa några av de boende som visade oss sina lägenheter och berättade om sig själva och sin vardag. Vi passade också på att ta ett snack med Stenåsa Omsorgs VD Jennie Lewén.

Villa Stenåsa, som Jennie alltså ansvarar för, är byggt av våra vänner på Emrahus. Det ligger vackert beläget i utkanten av Bräkne-Hoby strax utanför Ronneby.

Jennie hörde talas om Boet genom just Emrahus redan 2018. Då fanns inte Boet, utan en prototyp som kallades för Emrakollen. Sedan dess har Jennie följt Emrakollens resa mot ett eget bolag, Välfärdsteknik Sverige AB, och den riktiga produkten Boet. Och i mars 2022 var tiden inne för att implementera Boet på Villa Stenåsa.

Här får vi följa Villa Stenåsas och Boets gemensamma resa!

 

Bakgrund

Villa Stenåsa, som har en hälsoprofil, har 6 lägenheter och en fast personalgrupp på 8 personer – varav det oftast är 3 i tjänst.

De boende är alla unga vuxna som nyligen flyttat hemifrån. Många är digitalt vana och Villa Stenåsa vill med sitt goda brukarfokus motverka det digitala utanförskap som många inom LSS upplever. Man såg att ett digitalt stöd som Boet kan bidra i det arbetet. Därtill såg man kvalitetshöjande vinster med Boet och en förhoppning att personal ska få bättre förutsättningar att arbeta mer likt, att insatser inte riskerar att missas och att brukare ska få ett ökat självbestämmande och en ökad känsla av delaktighet.

Av de sex boende är det fem som tackat ja till att använda Boet Individ. Den sjätte kräver stor planering och förberedelse och ska introduceras för Boet Individ när tiden är rätt.

Samtliga i personalen använder Boet Personal och Boet Admin, även om några som känner sig osäkra gärna lämnar över Boet Admin till mer datorvana kollegor.

 

Resultat

Man införde inte Boet för att effektivisera eller skapa ekonomisk vinning, men såg snabbt att Boet innebar en stor tidsvinst bland annat för personalens morgnar. Tidigare lade man mycket tid på att och sätta upp analoga scheman för respektive boende varje morgon. Nu finns dessa redan i Boet Individ och personalen kan lägga sin tid på annat. Det är också färre ställen för personal att leta information på. Numera finns det mesta de behöver i Boet till skillnad från tidigare då de kunde behöva leta på upp till sex olika ställen.

De boende upplever att Boet blivit en naturlig del av deras vardag. Schemastödet de behöver upplevs genom Boet inte som ett schemastöd utan mer som information. Boet gör att dagsplaneringen och den information man behöver finns i den egna lägenheten, och ger samma information varje gång oberoende av personal och vem som är i tjänst.

Personalens närvaro hos de boende har minskat och blivit av mer kvalitativ karaktär, och de boende upplever sig mindre tjatade på. De kommer igång med aktiviteter självständigare, genomför aktiviteter självständigare och personal finns där och stöttar när det faktiskt behövs – inte för att påminna om att en aktivitet ska startas eller hur den ska genomföras. Detta upplever både de boende och personal som livskvalitetshöjande.

Jennie upplever att färre aktiviteter missas och personal arbetar mer likt tack vare Boet. Med Boet hålls genomförandeplanen mer levande och personalgruppen har blivit mer medvetna om sitt arbete med respektive individ. Jennie upplever att både vikarier och ordinarie personal känner sig tryggare i sitt arbete tack vare Boet. Personalen bekräftar detta, och förtydligar att de upplever att brukargruppen har fått större makt över sina egna beslut och ett minskat beroende av personal vid beslutsfattande.

 

Lärdomar

En reflektion som Jennie gör under vårt samtal är att det gick lite för snabbt att införa Boet. Jennie ville för mycket, de körde igång på maxfart direkt och startade samtidigt med både personalgruppen och brukargruppen. De känner nu ett behov av att backa bandet och göra en mjuk omstart. Påminna sig om syftet med Boet, och ta ett omtag kring hur man vill använda Boet på just Villa Stenåsa. Detta utan att brukargruppen påverkas, deras användande av Boet Individ fortgår oförändrat. Arbetet man har framför sig är helt fokuserat till personalens användande av Boet personal och Boet Admin.

En utmaning som funnits, och fortfarande finns, är att hitta rätt individuella anpassningar av Boet Individ utifrån varje persons förmåga och förutsättningar. Man har kommit en bra bit på väg, men lär sig fortfarande.

 

Avslutande kommentar

Jennie vill framhäva styrkan i att vi på Boet kan målgruppen. Hon upplever att vi förstår verksamheten och kan stötta inte bara i det tekniska kring själva Boet utan även i det pedagogiska arbetet. Hon uppskattar vår höga närvaro och vår snabba support.

 

Vi kan bara tacka för förtroendet och för det goda samarbetet, och önska Jennie och Villa Stenåsa ett varmt lycka till med det fortsatta arbetet!

Ert brukarfokus är imponerande och det är med glädje vi fortsätter gå vid er sida. Vår gemensamma resa har bara börjat!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyfiken på uppdateringar och viktig branschinformation från Boet? Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev.