Nyheter

Boet uppmärksammas i Dagens Industri

20231017 152705

Med hjälp av digitala verksamhetsstödet Boet förändras maktbalansen inom LSS-boendet. De boende får större inflytande över sin vardag och hjälp när de faktiskt behöver det. Samtidigt får personalen större möjlighet att ge rätt stöd, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

Boet är ett digitalt hjälpmedel som är utvecklat både till boende och personal på LSS-boenden. I praktiken innebär det två appar och ett adminverktyg, som är sammankopplade och kommunicerar i realtid. 

Den boende har sin app, som fungerar som ett pedagogiskt stöd i vardagen. Här finns till exempel dagens schema och olika checklistor för dagliga rutiner. Det är ett enkelt och tydligt sätt att göra individen mer självständig. 

Boets produktchef Anette Hjalmarsson har lång erfarenhet av specialpedagogiska verksamheter och att jobba med kognitiva stöd. I början av 2021 valde hon att avsluta sin anställning för att vara med och bygga upp Boet. 

– Jag såg Boet som en möjlighet att jobba med de mjuka värdena, och ett sätt att höja självbestämmandet för boende på LSS. Boet utvecklas ständigt tillsammans med användarna.

En stor tidsbesparing

Personalen har sin egen Boet-app, där de i realtid kan följa om den boende registrerat något i appen. På så sätt behöver de ofta inte påminna om vardagliga rutiner utan kan komma med hjälp när det behövs. Boet ger därför en ökad känsla av tydlighet och minskad stress - både för individ och personal.  

För de som arbetar på boendet är det enklare med överlämningar och kommunikation, eftersom allt som rör de boende finns samlat. 

– En vikarie behöver ingen lång introduktion, utan kan snabbt ge sig ut i verksamheten och möta de boende. 

Just denna tidsbesparing har visat sig vara lönsam. En studie från Göteborgs universitet visar att LSS-boenden som använder Boet sparar i snitt 1,4 miljoner kronor per år.

– Men huvudsyftet med Boet är att förändra synen på människor. De som behöver stöd är i beroendeställning, det går inte att komma ifrån. Jag upplever en vårdande tradition inom LSS där personal, i all välmening, ofta sätter sig över den boende och ska ”ta hand om dem”. Med Boet ger vi makten till den som ska ha den, dvs den i behov av stöd, berättar Anette Hjalmarsson.

Minskat utanförskap

Vision e-hälsa 2025 säger att vi i Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter.  

– Generellt sett så satsas det mycket på det digitala. Men omsorgen som rör personer med funktionsnedsättning är eftersatt, berättar Boets vd Patrick Buschow.

Boet startade 2019 med en tanke om att koppla ett kognitivt stöd till det smarta hemmet. Idag är 30 kunder anslutna och Boet finns i ett 90-tal LSS-boenden runt om i landet. 

– Den som flyttar in i ett boende som är anslutet till Boet kan frivilligt välja om den vill använda appen. Vissa föredrar att ha den på surfplatta, andra på sin telefon. Oavsett om den boende nyttjar Boet eller ej så har personalen stor användning för appen, säger Patrick Buschow.  

Ledordet för Boet är enkelhet och appen bidrar även till att minska det digitala utanförskapet bland personer med funktionsnedsättning. 

– Nu vet allt fler vad de kan använda sin telefon eller surfplatta till, och känner sig ofta mer delaktiga i samhället, säger Anette Hjalmarsson.

Länk till artikel: https://www.di.se/brandstudio/boet/boet-for-okat-sjalvbestammande-och-okad-delaktighet-pa-lss-boende/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyfiken på uppdateringar och viktig branschinformation från Boet? Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev.