Kontakta oss

Rapportera incident

Om du som kund upptäcker en incident i Boet-tjänsten skall incidenten rapporteras till oss.

Incidenter kan vara driftstörningar, driftstopp, dataintrång, dataläckor, eller dataförluster. En personuppgiftsincident är en incident som berör personuppgifter.

Hur en incident rapporteras

Incidenten rapporteras till oss med fördel via e-post till support@boet.se.

Använd ett ämne som inleds med “Incidentrapport”. Titeln kan därefter innehålla specifik text.

  • En upptäckt incident bör rapporteras skyndsamt.
  • Vänta inte med att rapportera incidenten även om all information ännu inte finns tillgänglig.
  • Rapporten kan kompletteras närsomhelst.

Meddelandets brödtext är valfri men som stöd kan mallen nedan användas:

Observation och yttrande

<Beskriv vad som har observerats och hur incidenten yttrar sig.>

Påverkan

<Beskriv hur ni som kund och användare av systemet påverkas av incidenten.>

Påverkan på personuppgifter

<Ange om personuppgifter påverkas eller befaras påverkas. Om inte, ange “Nej”.>

Tid och varaktighet

<Ange när incidenten först upptäcktes, dess varaktighet och/eller om incidenten fortfarande har påverkan.>

Kontaktuppgifter

<Ange namn, epost-adress och telefonnummer till personer som skall erhålla information runt hantering av incidenten.>

Incidenten kan också rapporteras via telefon till 040-643 00 53.

Vad händer efter rapporteringen?

När incidenten rapporterats till oss så kommer vår driftspersonal att behandla rapporten.

  • Ett ärende kommer att öppnas i vårt ärendesystem.
  • Ett svar skickas till er som bekräftelse på att vi har tagit emot rapporten.
  • Denna bekräftelse innehåller ärendenummer för framtida uppföljning.
  • Ni kan komma att bli kontaktade av vår driftspersonal för inhämtning av mer uppgifter för att underlätta lösandet av incidenten.
  • När incidenten är analyserad och kartlagd kommer ni att få ett tillkännagivande (inom 72 timmar) med mer detaljerad information, till exempel konsekvenser och omfattning.
  • När incidenten är löst kommer ni att få ett tillkännagivande av lösning.
  • Ärendet stängs.

Kommunikation från oss kommer att ske till den epost-adress från vilken incidentrapporten emottogs, samt till de personer som ni anger under ”Kontaktuppgifter” i rapporten.

Era kontaktuppgifter

För att incidenthanteringen skall ske på ett effektivt sätt är det viktigt att ni som kund säkerställer att vi har rätt kontaktuppgifter till personal hos er som skall ta emot utskick och information runt incidenter. Ni kan alltid uppdatera dessa uppgifter genom att skicka dem till support@boet.se.

Incident eller ej?

Saker som rör skönhetsfel i produkten eller problem som har ringa inverkan på verksamheten skall inte betraktas som incidenter. Sådana problem kan rapporteras som ”buggar” till oss.

En incident är en händelse eller ett tillstånd i Boet-tjänsten som påverkar användare och verksamheten på ett märkbart sätt. Det kan till exempel röra sig om risk för att insatser uteblir, blir försenade eller på annat sätt inte kan utföras på rätt sätt. Det kan också röra sig om exponering eller förlust av data, inklusive personuppgifter.

Om det råder någon tveksamhet runt om det ni har upptäckt är en incident eller bara ett mindre fel, så skall ni utgå ifrån att det är en incident.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyfiken på uppdateringar och viktig branschinformation från Boet? Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev.

Nyfiken på Boet?

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på ett LSS-boende.

Boet Right