Vår lösning

Individapp

En surfplatta eller mobil till den boende

Genom individuella inställningar kan man anpassa stödet utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Boet bygger på tydliggörande pedagogik och ger information om vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras och vad som händer sen. Man kan också göra aktivitetsstöd som ytterligare beskriver hur:et och informerar om vem som är med vid en aktivitet.

Personalapp

En mobil till varje personal som är i tjänst under ett arbetspass

I mobilen får personalen tillgång till samtliga boendes dagsplaneringar men även övrig verksamhetsgemensam information. Personal får snabbt och enkelt en överblick över dagens arbete vilket skapar tydlighet i arbetsfördelning och förenklar vid överlämning. Och viktigast av allt: säkerställer att inga arbetsuppgifter missas!

ADMINVERKTYG

Enkelt administrationsverktyg

Genom att använda Boet Admin-verktyg i en webläsare kan man enkelt skriva in både verksamhets-gemensamma aktiviteter och arbetsuppgifter men också de boendes respektive planeringar, som utgår från den enskildes genomförandeplan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyfiken på uppdateringar och viktig branschinformation från Boet? Anmäl dig då till vårt Nyhetsbrev.

Nyfiken på Boet?

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på ett LSS-boende.